Personuppgifter enligt den nya dalalagen GDPR from 25/5 2018

AW Bokhandel lagrar de personuppgifter av de kunder som gjort beställningar av böcker. Dessa lagras minst 7 år och därefter tills kunden vill radera sina uppgifter. Dessa uppgifter skickas ej vidare och används ej på annat sätt än till bokföringen.

Dock styr Bokföringslagen exempelvis hur du hanterar information kring dina ordrar och beställningar i e-butiken och ställer krav på att du sparar den som underlag till bokföring i minst 7 år.

Ansvarig för bokhandeln är AWS Bokhandel och Anna Wahlgren och eventuella medhjälpare.

Behandling av dessa uppgifter behandlas enligt den policy och den nya datalagen GDPR  (General Data Protection Regulation) som börjar att gälla den 25 maj 2018.