Barnaboken 
 
Om barnavård och barnuppfostran, 0-16 år 

Pris: 329 kr
Antal sidor: 834 

 

"Den enda bok du behöver"


Barnaboken är en djupt personlig bok. Anna Wahlgren är ingen avlönad skrivbordsexpert, utan tilltror varje förälder resurser som samhället ofta underkänner. "Åt föräldrarna: råg i ryggen", säger Anna i förordet. "Åt barnen: frihet från skuld."

Barn är inte gjorda av något annat än vi vuxna. Detta tema genomsyrar Barnaboken, som gör upp räkningen med myten om det jobbiga barnet. Barnaboken skiljer sig från alla andra böcker i genren. Här får du inte veta hur fel du gör och hur dålig du är som förälder. Här får du i stället hjälp att våga lita på ditt eget sunda förnuft. Här ges mängder av exempel och praktiska råd. 

Barnaboken omfattar fem delar: 
1. Havandeskap och förlossning
2. Spädbarnsvård i teori och praktik
3. Småfolk - en praktisk handledning
4. Utvecklingen - alla åldrar upp till 16 år
5. Fostran

Bara i Skandinavien och Europa har Barnaboken sålt i en miljon exemplar. Barnaboken är en skattkista av kärlek och förnuft.