Barnaboken 
 
Om barnavård och barnuppfostran, 0-16 år 

Pris: 329 kr inkl.moms

Antal sidor: 834 
 

"Den enda bok du behöver"


Barnaboken är en djupt personlig bok. Anna Wahlgren är ingen avlönad skrivbordsexpert, utan tilltror varje förälder resurser som samhället ofta underkänner. "Åt föräldrarna: råg i ryggen", säger Anna i förordet. "Åt barnen: frihet från skuld."

Barn är inte gjorda av något annat än vi vuxna. Detta tema genomsyrar Barnaboken, som gör upp räkningen med myten om det jobbiga barnet. Barnaboken skiljer sig från alla andra böcker i genren. Här får du inte veta hur fel du gör och hur dålig du är som förälder. Här får du i stället hjälp att våga lita på ditt eget sunda förnuft. Här ges mängder av exempel och praktiska råd. 

Barnaboken omfattar fem delar: 
1. Havandeskap och förlossning
2. Spädbarnsvård i teori och praktik
3. Småfolk - en praktisk handledning
4. Utvecklingen - alla åldrar upp till 16 år
5. Fostran

Bara i Skandinavien och Europa har Barnaboken sålt i en miljon exemplar. Barnaboken är en skattkista av kärlek och förnuft.


For the love of children


Childcare and Child Rearing 0-16 Years

 

Embraced by hundreds of thousands of parents across Europe and Scandinavia,


For the Love of Children is now available in English. Drawing from her experience as a mother of nine, grandmother of fourteen, and an educator and friend to thousands of parents over the last thirty years, Anna Wahlgren's book ranges from the practicalities of the physical care of an infant right through to preparing the grown child for leaving home. Written with candor, affection, and humor, it offers comprehensive, practical information and guidance on the myriad of issues facing today's and tomorrow's parents. With a combination of step-by-step instructions, stories, and poems from Anna's own life, as well as examples from her observations and interactions with thousands of children over the last three decades, this book provides parents with the information, inspiration, and confidence to create and maintain a flock where children can enjoy life and be enjoyed.